Француски језик - уџбеници

|  Уџбеници  |
ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ:
  |  Презентације  


УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

ПЕТИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР5ФРА01151
Et toi!?,  француски језик за 5. разред основне школе, уџбеник за прву годину учења и CD Мари Жозе Лопез,
Жан Тјери ле Буњек
 
Француски језик за пети разред основне школе – други страни језик Klett 650-02-00531/2/2011-06, 2012-02-09 800
Et toi!?, француски језик за 5. разред основне школе, радна свеска за прву годину учења Мари Жозе Лопез,
Жан Тјери ле Буњек,
Гај Луис
уџбенички материјали Klett 650-02-00531/1/2011-06, 2012-02-09 530
 
ШЕСТИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР6ФРА01154
Et toi!?, француски језик за 6. разред основне школе, уџбеник за другу годину учења и ЦД Мари Жозе Лопез
Жан Тјери ле Буњек
Француски језик за шести разред основне школе – други страни језик Klett 650-02-00530/1/2011-06, 2012-02-22 800
Et toi!? , француски језик за 6. разред основне школе, радна свеска за другу годину учења Мари Жозе Лопез,
Жан Тјери ле Буњек,
Гај Луис
уџбенички материјали Klett 650-02-00530/2/2011-06, 2012-02-22 530
 
СЕДМИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР7ФРА01156
Et toi!?, француски језик за  7. разред основне школе
уџбеник за трећу годину учења и ЦД
Мари Жозе Лопез
Жан Тјери ле Буњек
Француски језик за седми разред основне школе – други страни језик Klett 650-02-166/2012-06,
 2013-01-22
800
Et toi!? француски језик за  7. разред основне школе, радна свеска за трећу годину учења Мари Жозе Лопез
Жан Тјери ле Буњек
уџбенички материјали Klett 650-02-166/1/2012-06, 2013-01-22 530
 
ОС МИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР8ФРА01157
Et toi!?, француски језик за 8. разред основне школе,
уџбеник за четврту годину учења и ЦД
Мари Жозе Лопез
Жан Тјери ле Буњек
 
Француски језик за осми разред основне школе – други страни језик Klett 650-02-171/2012-06,
2013-01-28
800
Et toi!?, француски језик за 8. разред основне школе,
радна свеска за четврту годину учења
Мари Жозе Лопез
Жан Тјери ле Буњек
 
уџбенички материјали Klett 650-02-171/1/2012-06, 2013-01-28 530
 

 

Уџбеници за школску 2013/2014. годину
 
Разред Назив уџбеника Аутор Издавач  Цена
V Le français pour nous 1 - уџбеник Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 679,32
Le français pour nous 1 – радна свеска Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 521,64
VI Le français pour nous 2 - уџбеник Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 679,32
Le français pour nous 2 – радна свеска Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 521,64
VII Le français pour nous 3 - уџбеник Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 679,32
Le français pour nous 3 – радна свеска Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 521,64
VIII Le français pour nous 4 - уџбеник Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 679,32
Le français pour nous 4 – радна свеска Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 521,64
 
Списак уџбеника свих предмета који ће се користити у нашој школи школ. 2013/2014. год. можете преузети овде. Уџбеници за школску 2012/2013. годину
 

Разред Назив уџбеника Аутор Издавач  Цена
V Le français pour nous 1 - уџбеник Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 615,76
Le français pour nous 1 – радна свеска Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 472,88
VI Le français pour nous 2 - уџбеник Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 615,76
Le français pour nous 2 – радна свеска Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 472,88
VII Le français pour nous 3 - уџбеник Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 615,76
Le français pour nous 3 – радна свеска Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 472,88
VIII Le français pour nous 4 - уџбеник Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 615,76
Le français pour nous 4 – радна свеска Душанка Точинац Миливојев Завод за уџбенике 472,88
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај