Енглески језик - уџбеници

|  Уџбеници  |  ​


УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.


ПРВИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР1ЕНГ01394
Happy House 1 - уџбеник Stella Maidment,
Lorena Roberts
Енглески језик за први разред основне школе The English Book 650-02-00406/2010-06, 2010-07-21 792
Happy House 1 - радна свеска Stella Maidment,
Lorena Roberts
уџбенички материјали The English Book 650-02-00406/2010-06, 2010-07-21 528
 
ДРУГИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР2ЕНГ01403
Happy House 2 - уџбеник Stella Maidment,
Lorena Roberts
Енглески језик за други  разред основне школе The English Book 650-02-00407/2010-06, 2010-07-21 792
Happy House 2 - Радна свеска Stella Maidment,
Lorena Roberts
уџбенички материјали The English Book 650-02-00407/2010-06, 2010-07-21 528
 
ТРЕЋИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР3ЕНГ01408
Happy Street 1 - уџбеник Stella Maidment,
Lorena Roberts
Енглески језик за трећи разред основне школе The English Book 650-02-00811/2010-06, 2011-02-04 792
Happy Street 1
радна свеска + CD – work book
Stella Maidment,
Lorena Roberts
уџбенички материјали The English Book 650-02-00811/2010-06, 2011-02-04 528
 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење бр. цена
Комплет: СТР4ЕНГ01416
Project 1 - уџбеник  (четврто издање) Tom Hutchinson Енглески језик за четврти разред основне школе The English Book 650-02-186/2014-06, 2014-09-15 825
Project 1 - радна свеска (четврто издање) Tom Hutchinson,
Janet Hardy Gold
уџбенички материјали The English Book 650-02-186/2014-06, 2014-09-15 561
 
ПЕТИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР5ЕНГ01423
Project 2 - уџбеник (четврто издање) Tom Hutchinson Енглески језик за пети разред основне школе The English Book 650-02-185/2014-06, 2014-09-15 825
Project 2 - радна свеска (четврто  издање) Tom Hutchinson
Rod Fricker
уџбенички материјали The English Book 650-02-185/2014-06, 2014-09-15 561
 
ШЕСТИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР6ЕНГ01432
Project 3 - уџбеник (четврто издање) Tom Hutchinson,
 
Енглески језик за шести разред основне школе The English Book 650-02-187/2014-06, 2014-09-17 825
Project 3 - радна свеска (четврто издање) Tom Hutchinson,
Diana Pye
уџбенички материјали The English Book 650-02-187/2014-06, 2014-09-17 561
 
СЕДМИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР7ЕНГ01444
Project 4 - Уџбеник (четврто издање) Tom Hutchinson
 
Енглески језик за седми разред основне школе The English Book 650-02-188/2014-06, 2014-09-17 825
Project 4 - Радна свеска (четврто издање) Tom Hutchinson
 
уџбенички материјали The English Book 650-02-188/2014-06, 2014-09-17 561
 
ОСМИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СТР8ЕНГ01448
Project 5 - Уџбеник (четврто издање) Tom Hutchinson
 
Енглески језик за осми разред основне школе The English book 650-02-184/2014-06, 2014-09-15 825
Project 5 - Радна свеска (четврто издање) Tom Hutchinson
 
уџбенички материјали The English book 650-02-184/2014-06, 2014-09-15 561Уџбеници за школску 2013/2014. годину
 

Разред Назив уџбеника Аутор Издавач  Цена
I Super Me 1 (OUP) – Class Book   The English Book 665,00
Super Me 1 (OUP) – Fun Book   The English Book 460,00
II Super Me 2 (OUP) – Class Book   The English Book 665,00
Super Me 2 (OUP) – Fun Book   The English Book 460,00
III Happy Street 1 First/Second Edition (OUP) – Pupil`s Book   The English Book 859,00
Happy Street 1 First/Second Edition (OUP) – Activity Book and Multi ROM Pack   The English Book 665,00
IV Happy Street 2 First/Second Edition (OUP) – Pupil`s Book   The English Book 859,00
Happy Street 2 First/Second Edition (OUP) – Activity Book and Multi ROM Pack   The English Book 665,00
V Project 1 Third Edition (OUP) – Student`s Book   The English Book 1113,00
Project 1 Third Edition (OUP) – Workbook + CD   The English Book 581,00
VI Project 2 Second/Third Edition (OUP) – Student`s Book   The English Book 1113,00
Project 2 Second/Third Edition (OUP) – Workbook & CD   The English Book 581,00
VII Project 3 Second/Third Edition (OUP) – Student`s Book   The English Book 1113,00
Project 3 Second/Third Edition (OUP) – Workbook & CD   The English Book 581,00
VIII Project 4 Second/Third Edition (OUP) – Student`s Book   The English Book 1113,00
Project 4 Second/Third Edition (OUP) – Workbook & CD   The English Book 581,00
 
Списак уџбеника свих предмета који ће се користити у нашој школи школ. 2013/2014. год. можете преузети овде. 
Уџбеници за школску 2012/2013. годину
 

Разред Назив уџбеника Аутор Издавач  Цена
I Super Me 1 (OUP) – Class Book   The English Book 550,00
Super Me 1 (OUP) – Fun Book   The English Book 380,00
II Super Me 2 (OUP) – Class Book   The English Book 550,00
Super Me 2 (OUP) – Fun Book   The English Book 380,00
III Happy Street 1 First/Second Edition (OUP) – Pupil`s Book   The English Book 710,00
Happy Street 1 First/Second Edition (OUP) – Activity Book and Multi ROM Pack   The English Book 550,00
IV Happy Street 2 First/Second Edition (OUP) – Pupil`s Book   The English Book 710,00
Happy Street 2 First/Second Edition (OUP) – Activity Book and Multi ROM Pack   The English Book 550,00
V Project 1 Third Edition (OUP) – Student`s Book   The English Book 920,00
Project 1 Third Edition (OUP) – Workbook + CD   The English Book 480,00
VI Project 2 Second/Third Edition (OUP) – Student`s Book   The English Book 920,00
Project 2 Second/Third Edition (OUP) – Workbook & CD   The English Book 480,00
VII Project 3 Second/Third Edition (OUP) – Student`s Book   The English Book 920,00
Project 3 Second/Third Edition (OUP) – Workbook & CD   The English Book 480,00
VIII Project 4 Second/Third Edition (OUP) – Student`s Book   The English Book 920,00
Project 4 Second/Third Edition (OUP) – Workbook & CD   The English Book 480,00
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај