Физика - уџбеници

План и програм  |  Уџбеници  |  Образовни стандарди  |  Корисни линкови  |  Часопис "Млади физичар"  |
СТРУЧНИ РАДОВИ:  |  Милан Миленковић  |

        Milutin MilankovićMilan KurepaAtanasije StojkovićRuđer Bošković
УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА ФИЗИКУ
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

ШЕСТИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СРП6ФИЗ01322
„Физика 6”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред основне школе
 
НИЈЕ ОБАВЕЗАН
Др Александар Кандић,
Др Горан Попарић
Физика за шести разред основне школе Нови Логос 650-02-00214/2010-06 910,00
Физика 6 - збирка задатака за шести разред основне школе
 
НИЈЕ ОБАВЕЗАН
Др Александар Кандић уџбенички материјали Нови Логос 650-02-218/2012-06 560,00
 
СЕДМИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СРП7ФИЗ01330
„Физика 7”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за седми разред основне школе
 
НИЈЕ ОБАВЕЗАН
Мр Душко Латас,
Др Антун Балаж
Физика за седми разред основне школе Нови Логос 650-02-00292/2009-06 910,00
„Физика 7”, збирка задатака из физике за седми разред основне школе
 
НИЈЕ ОБАВЕЗАН
Братислав Јовановић,
Срђан Зрнић
уџбенички материјали Нови Логос 650-02-544/2013-06 560,00
 
ОСМИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СРП8ФИЗ01339
„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабора­торијским вежбама за осми разред основне школе
НИЈЕ ОБАВЕЗАН
Др Душан Поповић,
Мр Милена Богдановић,
Др Александар Кандић
Физика за осми разред основне школе Нови Логос 650-02-00330/2010-06 940,00
„Физика 8”, збирка задатака из физике за осми разред основне школе
НИЈЕ ОБАВЕЗАН
Др Душан Поповић,
Мр Милена Богдановић,
Др Александар Кандић
збирка задатака из физике са лабор. веж. за осми разред основне школе Нови Логос 650-02-152/2015-06 560,00
 

 

Уџбеници за школску 2013/2014. годину
 
Разред Назив уџбеника Аутор Издавач  Цена
VI Физика са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима + ЦД (интерактивни компакт диск) Милан Распоповић Завод за уџбенике 885,60
VII Физика са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима + ЦД (интерактивни компакт диск) Милан Распоповић Завод за уџбенике 883,44
VIII Физика са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима + ЦД (интерактивни компакт диск) Милан Распоповић
Богдан Пушара
Завод за уџбенике 883,44
 
Списак уџбеника свих предмета који ће се користити у нашој школи школ. 2013/2014. год. можете преузети овде. 


Уџбеници за школску 2012/2013. годину

Разред Назив уџбеника Аутор Издавач  Цена
VI Физика са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима Милан Распоповић Завод за уџбенике 802,87
VII Физика са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима Милан Распоповић Завод за уџбенике 801,74
VIII Физика са збирком задатака, лабораторијским вежбама и тестовима Милан Распоповић
Богдан Пушара
Завод за уџбенике 801,74
 
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај