Српски језик - уџбеници

План и програм  |  Уџбеници |  Образовни стандарди  |  Збирка задатака  |  Такмичења  |  Радови ученика   |

             Десанка МаксимовићДоситеј ОбрадовићМилорад ПавићЈован Јовановић Змај


 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

ПРВИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет:  СРП1СРП01425
Нови буквар са наставним листовима за први разред основне школе Љиљана Вдовић, Бранка Матијевић, Ранка Јанаћковић Буквар ЕДУКА 650-02-00247/2008-06/12
650-02-00599/2010-06, 2008-06-05
690
Читанка за први разред основне школе Моња Јовић,
Иван Јовић
Читанка за први разред основне школе ЕДУКА 650-02-00248/2008-06/05, 2008-06-05 690
Радна свеска уз Читанку са поукама о језику за први разред основне школе Моња Јовић уџбенички материјал ЕДУКА 650-02-134/2012-06, 2013-02-13 490
 
ДРУГИ  РАЗРЕД
 
Комплет:  СРП2СРП01497
Читанка за други разред основне школе Марела Манојловић,
Снежана Бабуновић
Читанка за други разред основне школе ЕДУКА 650-02-00248/2008-06/06, 2008-06-05 690
Радна свеска - Српски језикза други разред основне школе Марела Манојловић,
Снежана Бабуновић
уџбенички материјали ЕДУКА 650-02-00248/2008-06/07, 2008-06-05 520
Језичке  поуке за други разред основне школе мр Љубица  Прћић Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за
други разред основне школе
ЕДУКА 650-02-00248/2008-06/08, 2008-06-05 520
Уџбеник Латиница - откривалица за други разред основне школе Зора  Милошевић Уџбеник за учење латинице ЕДУКА 650-02-00248/2008-06/09, 2008-06-120    578
 
ТРЕЋИ  РАЗРЕД
 
Комплет:  СРП3СРП01499
Водено огледало – Читанка за трећи разред основне школе Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић,
др Борислав Првуловић
Читанка за трећи разред основне школе ЕДУКА 650-02-00248/2008-06/01, 2008-06-09 690
Радна свеска- Српски језик за трећи разред основне школе др Нада Тодоров, Софија Зарупски уџбенички материјали ЕДУКА 650-02-00247/2008-06/18, 2008-06-05 520
Жубор речи – Поуке о језику за трећи разред основне школе Милован Б. Цветковић, Соња Цветковић, Татјана Живановић, Миодраг Плавшић,
др Борислав Првуловић
Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за
трећи разред основне школе
ЕДУКА 650-02-00248/2008-06/15, 2008-06-10 690
 
ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД
 
Комплет: СРП4СРП01406
Трешња у цвету – Читанка за четврти разред основне школе др Нада Тодоров,
Соња Цветковић, Миодраг Плавшић
Читанка за четврти разред основне школе ЕДУКА 650-02-00248/2008-06/02, 2008-06-05 690
Радна свеска- српски језик за четврти разред основне школе др Нада Тодоров, Софија Зарупски уџбенички материјали ЕДУКА 650-02-00247/2008-06/19, 2008-06-05 520
Поуке о језику за четврти разред основне школе
 
Милован Б. Цветковић,
др Борислав Првуловић
Поуке о језику за четврти разред основне школе ЕДУКА 650-02-00248/2008-06/03, 2008-06-05 520
 
ПЕТИ  РАЗРЕД
 
Комплет:  СРП5СРП01309
„Уметност речи“ ,читанка за пети разред основне школе Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић Читанка за српски језик за пети разред основне школе Нови Логос 650-02-00898/2010-06, 2011-02-11 840
„Дар речи“ ,граматика за пети разред основне школе Јелена Срдић Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за
пети разред основне школе
Нови Логос 650-02-00108/2011-06, 2011-04-28 620
„Радна свеска 5“ уз уџбенички комплет српског језика за пети разред основне школе Наташа Станковић- Шошо, Бошко Сувајџић,
Јелена Срдић
уџбенички материјали Нови Логос 650-02-00106/2011-06, 2011-04-28 530
 
ШЕСТИ  РАЗРЕД
 
Комплет:  СРП6СРП01318
„Уметност речи“, читанка за шести разред основне школе Наташа Станковић- Шошо, Бошко Сувајџић Читанка за српски језик за шести разред основне школе Нови Логос 650-02-00895/2010-06, 2011-01-27 840
„Дар речи“, граматика за шести разред основне школе Слађана Савовић,  Јелена Срдић, Драгана Ћећез - Иљукић Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за
шести разред основне школе
Нови Логос 650-02-00895/2010-06, 2011-01-27 620
„Радна свеска 6“ , уз уџбенички комплет српског језика за шести  разред основне школе Наташа Станковић –Шошо, Бошко Сувајџић, Слђана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез- Иљукић уџбенички материјали Нови Логос 650-02-00895/2010-06, 2011-01-27 530
 
СЕДМИ   РАЗРЕД
 
Комплет:  СРП7СРП01325
„Уметност речи“,  читанка
за  седми разред основне школе
Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић Читанка за српски језик за седми разред основне школе Нови Логос 650-02-00508/2011-06, 2012-01-31 840
„Дар речи“ , граматика  за седми разред основне школе Слађана Савовић, Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за
седми разред основне школе
Нови Логос 650-02-00508/2011-06, 2012-01-31 620
„Радна свеска 7“ , уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе Наташа Станковић –Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Драгана Ћећез- Иљукић уџбенички материјали Нови Логос 650-02-00508/2011-06, 2012-01-31 530
 
ОСМИ  РАЗРЕД
 
Комплет: СРП8СРП01334
„Уметност речи“ , читанка за осми разред основне школе Наташа Станковић - Шошо Читанка за српски језик за осми разред основне школе Нови Логос 650-02-00574/2010-06, 2010-09-21 840
„Дар речи“, граматика за осми разред основне школе Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић Српски језик (граматика, језичка култура, правопис) за
осми разред основне школе
Нови Логос 650-02-00556/2010-06, 2012-07-21 620
„Радна свеска 8“ уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе Наташа Станковић-Шошо, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић уџбенички материјали Нови Логос 650-02-00557/2010-06, 2010-07-21 530
 

 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај