Обрасци

Извештај о такмичењима  


Извештај о културним, техничким, уметничким, друштвеним и осталим манифестацијама и смотрама


Извештај о слободним активностима, допунској и додатној настави


Извештај о индивидуализованом начину рада са ученицима


Лични план стручног усавршавања


Лични извештај о стручном усавршавању


Извештај о нереализованим активностима


УПУТСТВО за попуњавање обрасца за педагошки профил ученика


Образац 2 - Педагошки профил


Образац 3 - ПЛАН МЕРА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ


Образац 4 - Персонализован програм наставе и учења


Oперативни индивидуални образовни план


Извештај о реализованим активностима


Образац 5 - Праћење и вредновање ИОП-а 


Глобална структура и начин реализације програма и предмета за шести разред


Бодовник 

Периодични извештај о стручном усавршавању васпитача, наставника и стручног сарадника

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ


Оперативни план рада наставника за ученике са додатном подршком


Глобална структура и начин реализације програма и предмета за седми разред
 

 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај