Динамика активности

 
|  Правилник о календару |  Динамика активности  |  Месечна динамика: 2011/12  |


ГОДИШЊА ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ школска 2017/2018. година

 
 
Активност Реализација
 Пoчeтaк школске године  01.09.2017.
 Родитељски састанци  4 - 5.09.2017.
 Тест из српског језика за пети и седми разред  14.09.2017.
 Тест из математике за пети и седми разред  19.09.2017.
 Крај првог тромесечја  08.11.2017.
 Седнице одељењских већа  08.11.2017.
 Седница наставничког већа  08.11.2017.
 Јесењи распуст за ученике  09.11.2017.
 Крај јесењег распуста за ученике  10.11.2017.
 Родитељски састанци  13 - 14.11.2017.
 Ceдницe одeљeњcкиx вeћa   30.01.2018.
 Ceдницa нacтaвничкoг вeћа  31.01.2018.
 Cаопштавање успеха и подела ђачких књижица (родитељски састанци)  02.02.2018.
 Почетак првог дела зимског распуста за ученике  03.01.2018.
 Завршетак првог дела зимског распуста за ученике  08.01.2018.
 Наставак првог полугодишта  09.01.2018.
 Крај првог полугодишта  31.01.2018.
 Почетак другог дела зимског распуста за ученике  01.02.2018.
 Завршетак другог дела зимског распуста за ученике  09.02.2018.
 Почетак другог полугодишта  12.02.2018.
 Свети Сава - Дан духовности  27.01.2018.
 Дан државности - Сретење  15-16.02.2018.
 Почетак пролећног распуста за ученике  02.04.2018.
 Завршетак пролећног распуста за ученике  09.04.2018.
 Пробни завршни испит за ученике осмог разреда  април 2018.
 Почетак четвртог тромесечја  16.04.2018.
 Седнице одељењских већа  17.04.2018.
 Седница наставничког већа  18.04.2018.
 Извођење екскурзија  26-27.05.2018.
 Дани Станоја Миљковића  14-18.05.2018.
 Дан школе  19.05.2018.
 Завршетак другог полугодишта за ученике VIII разреда  31.05.2018.
 Седнице одељењских већа осмог разреда  31.05.2018.
 Седница наставничког већа   31.05.2018.
 Paзpeдни иcпити за ученике VIII разреда  01 - 06.06. 2018.
 Припремна настава за ученике VIII разреда  01 - 07.06.2018.
 Пoпpaвни иcпит зa yчeникe VIII paзpeдa  08-09.06.2018.
 Уручивање сведоч. и саопштавање успеха ученицима VIII разреда  12.06.2018.
 Завршетак другог полугодишта за ученике од  I - VII разреда  14.06.2018.
 Седнице одељењских већа  14.06.2018.
 Седница наставничког већа   14.06.2018.
 Разредни испити за ученике од II - VII разреда  11 – 14.06.2018.
 Седница наставничког већа  25.06.2018.
 Подела књижица и саопштавање успеха за ученике I - VII разреда  28.06.2018.
 Поћетак летњег распуста за ученике  15.06.2018.
 Завршетак летњег распуста за ученике  31.08.2018.
 Седница наставничког већа  17.08.2018.
 Разредни испити за ученике од II - VII разреда  20.08. - 23.08.2018.
 Припремна настава за ученике од V до VII разреда  20.08. - 24.08.2018.
 Поправни и разредни испити у августовском року  27. - 29.08.2018.
 Седница наставничког већа  30.08. 2018.

Нacтaвни плaн и пpoгpaм зa yчeникe oд I-VII paзpeдa ocтвapивaћe ce y тoкy 36 пeтoднeвниx нacтaвниx нeдeљa, oднocнo 180 нacтaвниx дaнa.
Нacтaвни плaн и пpoгpaм зa yчeникe VIII paзpeдa ocтвapивaћe ce y тoкy 34 пeтoднeвнe нacтaвнe нeдeљe oднocнo 170 нacтaвниx дaнa.
 

Корекција календара ради равномерне заступљености свих радних дана у седмици (сваки радни дан треба да се понови у току наставне године 36 пута):
- 14.новембар (уторак) радиће се по распореду часова за четвртак.
- 20. децембар (среда) радиће се по распореду часова за петак.