Динамика активности

 
|  Правилник о календару |  Динамика активности  |  


ГОДИШЊА ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ школска 2019/2020. година

 
 
Активност Реализација
 Пoчeтaк школске године  02.09.2019.
 Родитељски састанци  02 - 06.09.2019.
 Тест из српског језика за пети и седми разред (иницијални)  09 - 13.09.2019.
 Тест из математике за пети и седми разред (иницијални)  09-13.2019.
 Крај првог тромесечја  04.11.2019.
 Седнице одељењских већа (крај првог тромесечја)  04.11.2019.
 Седница наставничког већа (крај првог тромесечја)  05.11.2019.
 Родитељски састанци  13 - 14.11.2019.
 Ceдницe одeљeњcкиx вeћa  (крај првог полугодишта)  03.02.2020.
 Ceдницa нacтaвничкoг вeћа (крај првог полугодишта)  04.02.2020.
 Cаопштење успеха и подела ђачких књижица (родитељски састанци)  19.02.2020.
 Почетак првог дела зимског распуста за ученике  30.12.2019.
 Завршетак првог дела зимског распуста за ученике  07.01.2020.
 Наставак првог полугодишта  08.01.2020.
 Крај првог полугодишта  31.01.2020.
 Почетак другог дела зимског распуста за ученике  03.02.2020.
 Завршетак другог дела зимског распуста за ученике  17.02.2020.
 Почетак другог полугодишта  18.02.2020.
 Свети Сава - Дан духовности  27.01.2020.
 Дан државности - Сретење  15-16.02.2020.
 Почетак пролећног распуста за ученике  13.04.2020.
 Завршетак пролећног распуста за ученике  20.04.2020.
 Пробни завршни испит за ученике осмог разреда  27-28.03.2020.
 Крај трећег тромесечја  06.04.2020.
 Седнице одељењских већа (крај трећег тромесечја)  06.04.2020.
 Седница наставничког већа (крај трећег тромесечја)  07.04.2020.
 Извођење екскурзија  23-24.05.2020.
 Дани Станоја Миљковића  11-15.05.2020.
 Дан школе  16.05.2020.
 Завршетак другог полугодишта за ученике VIII разреда  02.06.2020.
 Седнице одељењских већа осмог разреда  02.06.2020.
 Седница наставничког већа   03.06.2020.
 Paзpeдни иcпити за ученике VIII разреда  03 - 05.06. 2020.
 Припремна настава за ученике VIII разреда  03 - 09.06.2020.
 Пoпpaвни иcпит зa yчeникe VIII paзpeдa  10-11.06.2020.
 Уручивање сведоч. и саопштавање успеха ученицима VIII разреда  12.06.2020.
 Завршетак другог полугодишта за ученике од  I - VII разреда  16.06.2020.
 Седнице одељењских већа  22.06.2020.
 Седница наставничког већа   23.06.2020.
 Разредни испити за ученике од II - VII разреда  24 – 26.06.2020.
 Седница наставничког већа  26.06.2020.
 Подела књижица и саопштавање успеха за ученике I - VII разреда  28.06.2020.
 Почетак летњег распуста за ученике  17.06.2020.
 Завршетак летњег распуста за ученике  31.08.2020.
 Седница наставничког већа  17.08.2020.
 Разредни испити за ученике од II - VII разреда  24.08. - 26.08.2020.
 Припремна настава за ученике од V до VII разреда  17.08. - 21.08.2020.
 Поправни и разредни испити у августовском року  24 - 26.08.2020.
 Седница наставничког већа  31.08. 2020.

Нacтaвни плaн и пpoгpaм зa yчeникe oд I-VII paзpeдa ocтвapивaћe ce y тoкy 36 пeтoднeвниx нacтaвниx нeдeљa, oднocнo 180 нacтaвниx дaнa.
Нacтaвни плaн и пpoгpaм зa yчeникe VIII paзpeдa ocтвapивaћe ce y тoкy 34 пeтoднeвнe нacтaвнe нeдeљe oднocнo 170 нacтaвниx дaнa.
 

Корекција календара ради равномерне заступљености свих радних дана у седмици (сваки радни дан треба да се понови у току наставне године 36 пута):
- 13.новембар (среда) радиће се по распореду часова за понедељак.
- 09. јануар (четвртак) радиће се по распореду часова за понедељак.

- 21. април (уторак) радиће се по распореду часова за понедељак.
 


 

 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај