Техничко и информатичко образовање - уџбеници

 |  Уџбеници  |  План и програм  |

На часу техничког
 
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Уџбеници за школску 2012/2013. годину
 
Разред Назив уџбеника Аутор Издавач Цена
V Техничко и информатичко образовање Слободан Попов
Марина Петровић
Завод за уџбенике 547,72
Радна свеска са материјалом за 5. разред Милан Санадер
Гордана Санадер
МИГ ДАКТА 870,00
VI Техничко и информатичко образовање Слободан Попов
Тијана Тешан
Завод за уџбенике 547,72
Радна свеска са материјалом за 6. разред Милан Санадер
Гордана Санадер
МИГ ДАКТА 890,00
VII Техничко и информатичко образовање Иван Тасић
Драгана Глушац
Завод за уџбенике 540,92
Радна свеска са материјалом за 7. разред Милан Санадер
Гордана Санадер
МИГ ДАКТА 990,00
Конструкторски комплете К2 за 7 и 8. разред Драган Голубовић
Предраг Ружичић
Завод за уџбенике 3.742,20
VIII Техничко и информатичко образовање Вјекослав Сајферт
Иван Тасић
Марина Петровић
Завод за уџбенике 540,92
Радна свеска са материјалом за 7. разред Милан Санадер
Гордана Санадер
Миомир Филиповић
МИГ ДАКТА 990,00