Техничко и информатичко образовање - уџбеници

 |  Уџбеници  |  План и програм  |

На часу техничког
 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.


ПЕТИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СРП5ТЕХ00851
„Техничко и информатичко образовање 5”, уџбеник за пети разред основне школе Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић
Техничко и информатичко образовање за пети разред
основне школе
KLETT 650-02-00227/2012-06 780,00
„Техничко и информа-тичко образовање 5”, радна свеска за пети разред основне школе Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић
уџбенички материјали KLETT 650-02-00227/1/2012-06 450,00
„Техничко и информа-тичко образовање 5”, материјали за конструкторско моделовање Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић
уџбенички материјали KLETT 650-02-00227/1/2012-06 750,00
 
ШЕСТИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СРП6ТЕХ01147
„Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић
Техничко и информатичко образовање за шести разред
основне школе
KLETT 650-02-163/2012-06 780,00
„Техничко и информатичко образовање 6”, радна свеска за шести разред основне школе Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић
уџбенички материјали KLETT 650-02-163/1/2012-06 450,00
„Техничко и информатичко образовање 6”, материјали за конструкторско модело­­ва­ње за шести разред основне школе Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић
уџбенички материјали KLETT 650-02-163/1/2012-06 750,00
 
СЕДМИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СРП7ТЕХ01191
Техничко и информатичко образовање  7, уџбеник за седми разред основне школе Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић
Техничко и информатичко образовање за седми разред
основне школе
KLETT 650-02-323/2013-06 780
„Техничко и информатичко образовање 7”, радна свеска за седми разред
основне школе
Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић
уџбенички материјали KLETT 650-02-323/1/2013-06 450
„Техничко и информатичко образовање 7”, материјали за конструкторско
моделовање за седми разред основне школе
Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић
уџбенички материјали KLETT 650-02-323/1/2013-06 750

ОСМИ РАЗРЕД
 
Назив уџбеника Аутор Уџбеничка јединица Издавач решење број цена
Комплет: СРП8ТЕХ01202
„Техничко и информати­чко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић
Техничко и информатичко образовање за осми разред
основне школе
KLETT 650-02-328/2013-06 780
„Техничко и информати­чко образовање 8”, радна свеска за осми разред основне школе Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић, Ђура Пађан
уџбенички материјали KLETT 650-02-328/1/2013-06 450
„Техничко и информати­чко образовање 8“, мате­ри­јали за конструкторско моделовање Алекса Вучићевић,
Ненад Стаменковић, Ђура Пађан
уџбенички материјали KLETT 650-02-328/1/2013-06 950
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Уџбеници за школску 2012/2013. годину
 
Разред Назив уџбеника Аутор Издавач Цена
V Техничко и информатичко образовање Слободан Попов
Марина Петровић
Завод за уџбенике 547,72
Радна свеска са материјалом за 5. разред Милан Санадер
Гордана Санадер
МИГ ДАКТА 870,00
VI Техничко и информатичко образовање Слободан Попов
Тијана Тешан
Завод за уџбенике 547,72
Радна свеска са материјалом за 6. разред Милан Санадер
Гордана Санадер
МИГ ДАКТА 890,00
VII Техничко и информатичко образовање Иван Тасић
Драгана Глушац
Завод за уџбенике 540,92
Радна свеска са материјалом за 7. разред Милан Санадер
Гордана Санадер
МИГ ДАКТА 990,00
Конструкторски комплете К2 за 7 и 8. разред Драган Голубовић
Предраг Ружичић
Завод за уџбенике 3.742,20
VIII Техничко и информатичко образовање Вјекослав Сајферт
Иван Тасић
Марина Петровић
Завод за уџбенике 540,92
Радна свеска са материјалом за 7. разред Милан Санадер
Гордана Санадер
Миомир Филиповић
МИГ ДАКТА 990,00