Географија - уџбеници

|  План и програм  |  Уџбеници  |  |  Образовни стандарди  | ​ 

        Jovan Đ. MarkovićJevto DedijerMilorad VasovićMiroljub Milinčić


Уџбеници за школску 2013/2014. годину
 

Разред Назив уџбеника Аутор Издавач Цена
V ГЕОГРАФИЈА 5 - уџбеник Винко Ковачевић
Радојка Влајев
Јелена Поповић-Ракочевић
Klett 860,00
VI ГЕОГРАФИЈА 6 - уџбеник Винко Ковачевић
Радојка Влајев
Klett 860,00
ГЕОГРАФИЈА 6 - радна свеска Радојка Влајев
Винко Ковачевић
 
Klett 480,00
VII ГЕОГРАФИЈА 7 - уџбеник Винко Ковачевић
Радојка Влајев
Klett 860,00
ГЕОГРАФИЈА 7 - радна свеска Радојка Влајев
Винко Ковачевић
 
Klett 480,00
VIII ГЕОГРАФИЈА 8 - уџбеник Винко Ковачевић
Радојка Влајев
Klett 860,00
ГЕОГРАФИЈА 8 - радна свеска Радојка Влајев
Винко Ковачевић
Klett 480,00
 
Списак уџбеника свих предмета који ће се користити у нашој школи школ. 2013/2014. год. можете преузети овде. Уџбеници за школску 2012/2013. годину
 

Разред Назив уџбеника Аутор Издавач Цена
V ГЕОГРАФИЈА 5 
(Уџбеник за пети разред основне школе)
Решење бр. 650-02-00297/2009-06.
В. Ковачевић
Р. Влајев
Klett 790,00
VI ГЕОГРАФИЈА 6
(Уџбеник за шести разред основне школе)
Решење бр. 650-02-00378/2008-06/04.
В. Ковачевић
Р. Влајев
Klett 790,00
ГЕОГРАФИЈА 6
(Радна свеска уз уџбеник за шести
разред основне школе)
Решење бр. 650-02-00378/2008-06/04.
В. Ковачевић
Р. Влајев
Klett 430,00
VII ГЕОГРАФИЈА 7
(Уџбеник за седми разред основне школе)
Решење бр. 650-02-00297/2009-06.
В. Ковачевић
Р. Влајев
Klett 790,00
ГЕОГРАФИЈА 7
(Радна свеска уз уџбеник за седми
разред основне школе)
Решење бр. 650-02-00297/2009-06.
В. Ковачевић
Р. Влајев
Klett 430,00
VIII ГЕОГРАФИЈА 8
(Уџбеник за осми разред основне школе)
Решење бр. 650-02-00322/2010-06
В. Ковачевић
Р. Влајев
Klett 790,00
ГЕОГРАФИЈА 8
(Радна свеска уз уџбеник за осми
разред основне школе)
Решење бр. 650-02-00322/2010-06
В. Ковачевић
Р. Влајев
Klett 430,00