Основна школа Станоје Миљковић - кратка историја

 
Školska zgrada Brestovac Основна школа "Станоје Миљковић" Брестовац основана је 1867. год. и увек је судбински опредељивала живот овог краја. Кроз њене учионице су прошли многи интелектуалци, радници и сељаци. Сваки од тих мештана Брестовца, Метовнице, Шарбановца, Тимока је на свој начин дао допринос да на темељима пастирских колиба из давних времена данас ова села израстају у савремена насеље општине Бор.

Школа у Брестовцу имала је у прво време четири разреда, рад је био организован у приватним зградама, као у свим тадашњим школама у Србији.

Прву школску зграду Брестовац је добио тек 1904.год., годину дана након откривања Борског рудника. Та зграда је имала четири учионице. Школа се временом ширила и данас у свом саставу има: матичну осморазредну школу, две подручне осморазредне школе и једну подручну четвороразредну.

Претпоставља се да је година 1865. почетак школског рада у Шарбановцу

Школа је одиграла значајну улогу у целокупном развоју просвете и културе у овим местима. На богатом путу својих стваралачких педагошких прегнућа школа је оправдала своју намену и истакнуто месту у школству Србије.

Образовно-васпитни процес одвија се у четири издвојена одељења међусобно размештена у кругу од 45 км, од којих су три (матична школа Брестовац, подручна школа Метовница, подручна школа Шарбановац) осморазредне,а једна (подручна школа Тимок) четвороразредна основна школа.

Осим ученика путника реалност наше школе су и наставници путници који према распореду часова и специфичне дислоцираност школских објеката, често у току једног радног дана, раде у два издвојена одељења.

На свим образовним локацијама изводи се васпитно-образовни рад за предшколско припремно одељење.

Школа има 228 ученика у 24 одељења и 21 полазника предшколског програма у 3 одељења.

Пролазност је 100%.

Сви прописани наставни планови и програми, школски програм и годишњи програм рада школе реализују се приближно 100%.

Поред редовне наставе у школи се реализују допунска и додатна настава те слободне активности.

У оквиру слободних активности организује се рад у следећим секцијама: фолклорна секција, рецитаторска секција, литерарна секција, драмска секција, ликовна секција, ритмичка секција, млади физичари, млади хемичари, млади географи, млади французи, млади енглези, кошаркашка секција, фудбал и стони тенис.

Ученици наше школе редовно учествују на такмичењима у организацији Министраства просвете као и других организација и институција.

Васпитачи, учитељи, наставници разредне наставе и стручни сарадници активно учествују на акреди­то­ваним и осталим семинарима за стручно и методичко усавршавање и оспособљавање. Међу наставницима постоји спремност за увођење нових наставних технологија и иновација у наставном раду. 
Školska zgrada Metovnica
Školska zgrada Šarbanovac
Školska zgrada Timok
Đački park Timok
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај