Општинско такмичење

РАСПОРЕД ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНИХ ШКОЛА ОПШТИНЕ БОР

Наставни предмет Датум такмичења Домаћин такмичења
Физика 10.02.2013. ОШ "Бранко Радичевић" Бор
Рачунарство и информатика 23.02.2013. ОШ "Свети Сава" Бор
Математика 02.03.2013. ОШ "Душан Радовић" Бор
Српски језик 03.03.2013. ОШ "Бранко Радичевић" Бор
Биологија 03.03.2013. ОШ "Свети Сава" Бор
Страни језик 10.03.2013. ОШ "Вук Караџић" Бор
Хемија 10.03.2013. ОШ "3. октобар" Бор
Историја 23.03.2013. ОШ "Петар Радовановић" Злот
Географија 24.03.2013. ОШ "Станоје Миљковић" Брестовац
Техничко и инфроматичко образовање
24.03.2013. ОШ "Ђура Јакшић" Кривељ
Шта знаш о саобраћају
до краја априла 2013.
ОШ "Вук Караџић" Бор