Такмичења

     


         Општинско 2012 - Кошарка      Општинско 2012 - М. фудбал        Календар такмичења 2014/15
                            Календар такмичеља 2013/14
Такмичење је ваннаставна активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, умења, вредновања и способности ученика из предмета, односно области предмета.
Циљ такмичења и смотри је афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања.                       
Задаци такмичења су:
      а) вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности ученика;
      б) рангирање нивоа постигнућа ученика.                       
Задаци смотре су:
      а) јавно представљање способности, склоности, умења, знања и вештина ученика;
      б) вредновање и рангирање нивоа постигнућа ученика.
 
 • Садржај такмичења и смотри примерен је узрасту ученика и заснива се на наставном плану и програму.
 • Пропозиције такмичења и смотре утврђује организатор у сарадњи са Министарством.
 • Школска спортска такмичења, представљају стални систем такмичења  ученика и ученица основних и средњих школа са подручја Републике Србије.
 • Школска такмичења представљају  заједничку акцију надлежних министарстава  за  послове  просвете  науке  и  технолошког  развоја  и  омладине  и  спорта,  националних гранских спортских савеза чији су спортови у систему школских такмичења и Савеза за школски спорт Србије.
 • Tакмичења се организују у следећим спортовима: атлетици, спортској гимнастици, пливању, рукомету, одбојци, кошарци, малом фудбалу, стоном тенису, стрељаштву и кросу .
 • Мале олимпијске игре се организују за ученике/це  I – III  разреда основних школа.
 
Календар  такмичења  се  штампа  на  почетку  сваке  школске  године  у "Просветном прегледу".
Сва школска такмичења  спроводе се по правилу у пет степена:
 • I степену чине такмичења унутар школа (школска првенства),
 • II  степену  чине  такмичења  у  оквиру  општине/града (општинска/градска првенства),
 • III степену чине такмичења у оквиру округа (окружна првенства),
 • IV степену чине такмичења између promotional items округа (међуокружна првенства),
 • V степену су финална такмичења  Републике Србије (Државна првенства) и организују  се  сваке  године  у  различитим  местима ,  а  сваке  четврте  године Олимпијске спортске игре ученика Републике Србије.
 • VI  степену  се  организују  квалификациона  такмичења  за Светска школска првенства  која  организује  Међународна  федерација  школског  спорта.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај