Педагошки колегијум - чланови

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ:  |  Чланови  |  Програм  |  Активности  |
САВЕТ РОДИТЕЉА:  |  Чланови  |  Програм  |  Активности  |
ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ:    О парламенту  |  Чланови  |  Програм рада  |  Активности  |

 

Чланови   2016/2017.

- Аца Младеновић, директор школе - председавајући
- Милена Андријевић Милена, педагог - члан
- Снежана Живковић, председник Стручног већа за групу друштвених предмета
- Александар Влаховић, председник Стручног већа за групу природних предмета
- Жељко Станковић, председник Стручног већа за предмете уметности и вештина
- Радомир Жоњић, председник Стручног актива за развој школског програма - члан
- Милена Андријевић, педагог, председник Стручног актива за развојно планирање - члан
- Бобана Блажевић, председник Стручног већа за разредну наставу - члан
- Драгица Стангачиловић, стручно веће за предшколски припремни програмПрограм
Активности