Савет родитеља - чланови

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ:  |  Чланови  |  Програм  |  Активности  |
САВЕТ РОДИТЕЉА:  |  Чланови  |  Програм  |  Активности  |
ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ:    О парламенту  |  Чланови  |  Програм рада  |  Активности  |

Чланови   2016/2017

Бакрач Катарина, I1
Крачуновић Предраг, I2,III2
Геочеловић Маријана, I3
Влајић Горан, I4,III4
Живковић Данијела, II1 
Младенесковић Анета, II2,IV2 
Костандиновић Весна, II3

Лупуловић Драгана, IV3
Ђорђевић Саманта, II4,IV4
Курдумановић Драгана, III1
Николић Драги,  III3
Виденов Ивана, ППО Брест.
Миљковић Бобан, ППО Мет.
Живковић Далибор, 
ППО Шарб.
Рајић Звездан, IV1
Мацић Ева, V1
Илић Соња, V2
Јанков Дијана, V3
Петрујкић Маринела, VI1
Бобић Драган, VI2
Гроздановић Винета, VI3
Табаковић Сања, VII1
Чулиновић Драгана, VII2
Голубовић Санела, VII3
Бугариновић Негослав, VIII1
Тодоровић Срђан, VIII2
Перић Оливера, VIII3


2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013









 
Програм
Активности