Ђачки парламент - чланови

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ:  |  Чланови  |  Програм  |  Активности  |
САВЕТ РОДИТЕЉА:  |  Чланови  |  Програм  |  Активности  |
ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ:    О парламенту  |  Чланови  |  Програм рада  |  Активности  |      ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. год.      

 
Чланови  
  седми осми
Брестовац Тијана Илић
Александар Гојковић
Алекса Поповић
Игор Митаковић
Метовница
Лазар Бешиновић
Милош Мировић
Марија Тодоровић
Анђела Тодоровић
Шарбановац
Неда Пезеровић
Немања Србуловић
Стефан Павловић
Милош Најдановић
Програм
Активности
О парламенту
 
 

Председник парламента:  М        Заменик председника: Д

Представник парламента за: 

Школски одбор:  Игор Митаковић, Тијана Илић

Стручни актив за развојно планирање: Игор Митаковић

Стручни тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања: Александар Гојковић

Стручни тим за професионалну оријентацију:  Анђела Тодоровић

Стручни тим за културно активности: Тијана Илић

Стручни тим за слободне активности:  Милош Мировић

Стручни тим за школски спорт: Алекса Поповић

Стручни тим за здравствену и социјалну заштиту: Марија Тодоровић

Стручни тим за сарадњу са породицом: Лазар Бешиновић

Стручни тим за маркетинг: Неда Пезеровић

Стручни тим за самовредновање: Милош Најдановић

Стручни тим за екскурзије: Стефан Павловић

ВЕБ сајт школе: Милош Најдановић

Подршка: Милена Андријевић, стручни сарадник - педагог

       ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. год.      

  седми осми
Брестовац    
Метовница    
Шарбановац    

 
Председник парламента: Ми     Заменик председника: Деја

Подршка: Милена Вељковић, стручни сарадник - педагог

       ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. год.      

  седми осми
Брестовац    
Метовница    
Шарбановац    

 
Председник парламента: Ми     Заменик председника: Деја

Подршка: Милена Вељковић, стручни сарадник - педагог
      ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. год.      

  седми осми
Брестовац    
Метовница    
Шарбановац    

 
Председник парламента: Ми     Заменик председника: Деја

Подршка: Снежана Живковић, наставник историје
       ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. год.      

  седми осми
Брестовац   Маја Геочеловић
Маријан Ђорђевић
Метовница   Јована Војиновић
Милица Шајиновић
Шарбановац   Катарина Станишевиски
Андрија Јовановић

 
Председник парламента: Ми     Заменик председника: Деја

Подршка: Снежана Живковић, наставник историје
       ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. год.      

  седми осми
Брестовац Маја Геочеловић
Маријан Ђорђевић
Кристина Станковић
Милош Бугариновић
Метовница Јована Војиновић
Милица Шајиновић
Теодора Јанковић
Милан Јанковић
Шарбановац Катарина Станишевиски
Андрија Јовановић
Марија Траиловић
Дејан Адамовић

 
Председник парламента: Милош Бугариновић     Заменик председника: Дејан Адамовић

Подршка: Снежана Живковић, наставник историје
       ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. год.      

  седми осми
Брестовац Кристина Станковић
Милош Бугариновић
Кристина Ђорђевић
Предраг Здравковић
Метовница Теодора Јанковић
Милан Јанковић
Сања Николић
Наташа Јоновић
Шарбановац Марија Траиловић
Предраг Пантелић
Сандра Гускић
Моника Грујић
 

Председник парламента: Кристина Ђорђевић     Заменик председника: Предраг Пантелић

Подршка: Снежана Живковић, наставник историје      ЧЛАНОВИ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. год.      

 
  седми осми
Брестовац Кристина Ђорђевић
Предраг Здравковић
Сања Бугариновић
Љубица Драганић
Метовница Наташа Јоновић
Сања Николић
Невена Сараковић
Милан Флорановић
Шарбановац Моника Грујић
Сандра Гускић
Иван Јовановић
Теодор Станишевски
 

Председник парламента: Кристина Ђорђевић      Заменик председника: Моника Грујић

Подршка: Снежана Живковић, наставник историје