Ђачки парламент

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ:  |  Чланови  |  Програм  |  Активности  |
САВЕТ РОДИТЕЉА:  |  Чланови  |  Програм  |  Активности  |
ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ:    О парламенту  |  Чланови  |  Програм рада  |  Активности  |

Чланови  
        О УЧЕНИЧКОМ ПАРЛАМЕНТУ НАШЕ ШКОЛЕ       
 
Ученички парламент је у  школи конституисан 31. марта 2010. године и у том првом сазиву функционисао неколико месеци па је многим члановима прво сазива парламента омогућено да и у наредној школској години буду чланови парламента како би добили прилику да остваре започете планиране акивности.
 
На првој седници ученичког парламента коју је отворио и којом је председавао директор школе Драган Влаховић конституисан је парламент и почео је одмах са радом. Донета су општа акта неопходна за функционисање парламента (статут, пословник о раду, план и програм рада парламента). 

Од конституисања парламента до краја школске године одржане су две седнице.

У школској 2010/2011. парламент је одржао шест седница. 

Чланови парламента су давали своја мишљења о многим активностима, правилницима, актима школе и активно учествовали у доношењу важних одлука: о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, о раду секција и ваннаставних активности, такмичењима, манифестацијама и приредбама, инклузивном образовању, превенцији насиља, успеху и владању ученика на крају сваког класификационог периода, о одабиру уџбеника и уџбеничких комплета, о програму екскурзија, о годишњем плану рада школе и његовој реализацији.

У  текућој школској години рад парламента сe одвија у складу са планом и програмом.
Програм
Активности
О парламенту
 

ПРВИ ПРЕДСЕДНИК УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У НАШОЈ ШКОЛИ
 
 

Први председник ученичког парламента ОШ „Станоје Миљковић“ у Брестовцу - Кристина Ђорђевић. Рођена је 17. маја 1996. године у Бору. 

Са родитељима живи у Брестовцу.

Активни је учесник у раду скоро свих секција, а посебне резултате имала је на такмичењима из географије и историје и на смотри рецитатора „Песниче народа мог“.

Тренирала је карате. Члан КУД-а „Ђидо“ из Брестовца.

За своје резултате у току школовања награђена је посебним дипломама и дипломом „Вук Караџић“, а проглашена је и најбољим учеником генерације  која је основно образовање завршила 2011. године.

Тренутно је ученик гимназије „Бора Станковић“ у Бору и наставила је школовање са одличним успехом.