Администрација

Директор школе  |  Стручни сарадници  |  Учитељи  |  Наставници  |  Васпитачи  |  Администрација  |   Услуге


 

2017/2018.

Миладиновић Mирко
секретар


Ивана Ђаловић Виденов

руководилац  рачуноводства
Tripić Brana
Трипић Брана
благајник

 
   
2017/2018

Миладиновић Мирко, секретар
Виденов Ђаловић Ивана, руководилац рачуноводства
Трипић Брана, благајник