Наставници предметне наставе 2017/2018.

Директор школе  |  Стручни сарадници  |  Учитељи  |  Наставници  |  Васпитачи  |  Администрација  |   Услуге


 

2017/2018  

Стевановић Мира
наставник српског језика

Маринковић Дијана
наставник српског језика


Станковић Гордана
наставник српског језика


Предић Милана
наставник српског језика


Станковић Горан

наставник математике

Станојевић Марко
наставник математике
Stevanović Mira
Обреновић Александар
наставник математике

Србуловић Марија
наставник енглеског језика

Јелић Зорица
наставник енглеског језика

Човикановић Нела
наставник енглеског језика

Алексић Магдалена
наставник француског језика


Јањић Тамара
наставник француског језика

Живковић Снежана
наставник историје
Vlahović Aleksandar
Николић Милош
наставник географије

Величковић Дарко
наставник  географије
Popović Ivana
Поповић Ивана
наставник техничког образовања

Тодоровић Силвија
наставник техничког образовања
Kaličanin Snežana
Каличанин Снежана
наставник  хемије

Богосављевић Александар
наставник биологије

Жикић Милица
наставник биологије

Миленковић Милан
наставник физике
Valentina Grujić
Жикић Тања
наставник физичког васпитања

Динић Александар
наставник физичког васпитања
Кнежевић Владимир
наставник информатике и рачунарства

Валовић Иван
наставник ликовне културе

Станковић Жељко 
наставник музичке културе

Ћирић Нина Михаела

наставник верске наставе


Грујић Валентина
наставник верске наставе