Наставници предметне наставе 2019/2020.

Директор школе  |  Стручни сарадници  |  Учитељи  |  Наставници  |  Васпитачи  |  Администрација  |   Помоћно - техничко особље


 

2020/2021.  

Стевановић Мира

наставник српског језика и књижевности

Маринковић Дијана
наставник српског језика и књижевности

Предић Милана
наставник српског језика и књижевности
Stevanović Mira
Обреновић Александар
наставник математике


Станковић Горан

наставник математике

Станојевић Марко
наставник математике

Валовић Терликер Иван
наставник ликовне културе

Србуловић Марија
наставник енглеског језика

Јелић Зорица
наставник енглеског језика

Станковић Жељко
наставник музичке културе

Алексић Магдалена
наставник француског језика

Јањић Тамара
наставник француског језика

Живковић Снежана
наставник историје
Vlahović Aleksandar
Николић Милош
наставник географије

Величковић Дарко
наставник  географије
Popović Ivana
Поповић Ивана
наставник технике и технологије

Тодоровић Силвија
наставник технике и технологије
Kaličanin Snežana
Каличанин Снежана
наставник  хемије

Богосављевић Александар
наставник биологије

Жикић Милица
наставник биологије

Миленковић Милан
наставник физике
Valentina Grujić
Жикић Тања
наставник физичког васпитања

Динић Александар
наставник физичког васпитања
Кнежевић Владимир
наставник информатике и рачунарства

Грујић Валентина
наставник верске наставе
Стаменковић Никола
наставник музичке културе

Ћирић Нина Михаела

наставник верске наставе
 

Васиљевић Уна
наставник румунског језика са елементима националне културе

 
 
 
 
   
   
              
            Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај