Фото галерија

Топола

Млади историчари на терену
Опленац

Млади историчари на терену
Петроварадин

Млади историчари на терену
Крушедол

Млади историчари на терену
Музеј Тимочке крајине - Неготин

Млади историчари на терену
Виминациум

Млади историчари на терену
Раваница

Млади историчари на терену
Манасија

Млади историчари на терену
Студеница

Млади историчари на терену
Кадињача

Млади историчари на терену